• فلنج استیل فورج
    مشاهده محصول

    فلنج استیل فورج

    Steel Flange Forge فلنج استیل فورج : فلنج استیل فورج دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث […]